François Chateaubriand

François Chateaubriand

Fransız yazar.
François Chateaubriand

Fransız yazar 4 Eylül 1768'de Saint-Malo'de fırtınalı bir günde doğmuştur. Fransız ihtilaline karşı "irticai" fikirlerin adeta bir temsilcisi gibi tanınan, ı. İmparatorluk devrinde Fransa Edebiyatı'nın en yüksek seviyesine çıkan Chateaubriand ilk zamanlarında Rousseau'nun düşüncelerine meyilli, din konusunda tamamen kayıtsız ve serbest düşünceliydi. Fakat 1798'de annesinin acıklı ölümü üzerine dine yöneldi. Ve tarihe Âğladım ve inandım." sözünü kaydetti. Chateaubriand, 18. Yüzyılın en yüksek edebiyatçılarındandır. Aynı zamanda Romantizm'in ilk kaynağı olduğu gibi 19. Yüzyılın üstadı da sayılır. Victor Hugo, Lamartine, Vigny gibi yazarlar ondan önemli ölçüde etkilenmişlerdir.

Yazarın KİTAPLARI

Son İbn Sirac’ın Başından Geçenler

Son İbn Sirac’ın Başından Geçenler

François Chateaubriand