Philip Freeman

Philip Freeman

Antik bilgelikleri günümüze taşıyan profesör.
Philip Freeman

Decorah - Iowa’da bulunan Luther Kolejinde klasik dönem profesörüdür. Daha önce St. Louis’deki Washington Üniversitesinde çalıştı. Ocak 2012’de Princeton Üniversitesi lisansüstü çalışmalar enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Klasik dönem ve Kelt çalışmaları üzerine yaptığı doktora çalışmasını Harvard Üniversitesinde tamamladı. Harvard İlahiyat Fakültesi, Roma Amerikan Akademisi ve Washington’da Helenistik Çalışmalar Merkezinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Alexander the Great, St. Patrick of Ireland ve Iulius Caesar gibi çok sayıda kitabı bulunan yazar, Decorah - Iowa’da yaşamaktadır.

Yazarın KİTAPLARI

Yazarın kitabı bulunmamaktadır.