Uğur Dolgun

Uğur Dolgun

Gözetim toplumu üzerine yazar.
Uğur Dolgun

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinde öğretim üyesidir.

Akademik yaşam öncesinde, uzun yıllar gazetecilikle uğraşmıştır.

Çeşitli gazete, dergi ve sitelerde düzenli olarak yazıları yayınlanmış

ve ödüller almıştır.

Yazarın şiir, öykü ve edebiyat eleştirisi alanlarında da, başta

Hürriyet Gösteri olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlanmış edebi

yapıtları bulunmaktadır.

Çok sayıdaki makale, bildiri ve çevirileri yanında daha önce çıkmış

kitapları şunlardır:

• Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu,

Ötüken Neşriyat, 3. Basım, 2015

• Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna,

Ekin Kitabevi, 2005

• İşte Büyük Birader,

Hayy Kitap, 2005

• Sosyo-ekonomik Perspektif,

Asa Kitabevi, 2001

• Girişimcilik,

Alfa Yayınları, 2003

• İnsan Kaynakları Yönetimi,

Ekin Kitabevi, 4. Baskı, 2018

Yazarın KİTAPLARI

Biri Bizi Gözetliyor

Biri Bizi Gözetliyor

Uğur Dolgun